“เตือน” โรคที่มากับฤดูฝน

นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อำนาจเจริญ เปิดเผยว่า เมื่อ เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจะมีฝนตกลงมาทุกวัน ก็จะมีโรคตามมาดังนี้  1.โรคไข้หวัดและโรคปอดบวม ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุ เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันต่ำ มักจะเป็นโรคง่ายกว่าคนทั่วไป 2.โรคไข้เลือดออก